Müügitingimused

Veebipoe lumimari.com (edaspidi Veebipood) omanik on Lumimari Art OÜ (registrikood 12821794) asukohaga Kungla 44a-12, Tallinn 10413 tel +372 5174997

Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad www.lumimari.com veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Lumimari Art OÜ(edaspidi Lumimari) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Lumimari veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Lumimari OÜ jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.lumimari.com

1) Kauba müügilepinguga kohustub Lumimari andma Tarbijale üle vastava toote ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Lumimarile tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse järgmisel päeval.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Lumimari pangakontole.

Kohaletoimetamine

Kaup toimetatakase kohale 3-7 tööpäeva jooksul.
EU riikidesse toimetatakse kaup 7-14 tööpäeva jooksul.
Väljaspool EU-d võib kauba kohaletoimetamine aega võtta kuni 30 tööpäeva.
Erandjuhtudel on meil õigus kaup kohale toimetada 45 tööpäeva jooksul.

Tagastamisõigus

 Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (va, kui tegu on kaupadega, millel puudub tagastamisõigus).

Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus  ning saata see aadressile lumimariart@gmail.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale. Lumimari OÜ kauba tagasisaatmise kulusid ei kata.

Lumimari tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

 

 Vääramatu jõud

Lumimari OÜ ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Lumimari OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.

 

Isikuandmete töötlemine

1) Lumimari Art OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Lumimari Art OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Lumimari OÜ-l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

 

Pretensioonide esitamise kord

1) Lumimari OÜ vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Lumimari poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Lumimari OÜ ja Tarbija omavahel kokku.

5) Lumimari ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile lumimariart@gmail.com pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda Lumimarilt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Lumimari OÜ-l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Lumimari ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

 

Tarbijal õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole, kui Lumimari OÜ on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Lumimari OÜ pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse. Kaebust saab esitada ka veebipõhise platvormi abil: ec.europa.eu/odr